Projektini

Vuosien varrelle on mahtunut pienempiä ja suurempia projekteja. Suurimmat projektini ovat olleet IT -puolella työskennellessäni Nokiassa ja ne koskettivat koko silloista IT -yksikköä. Näissä programmeissa työllistyi parhaimmillaan yli tuhat projektityöntekijää samanaikaisesti.

Projektien kokoa tärkeämpää ovat kuitenkin niissä mukana olevat ihmiset. Ihmiset tekevät projektin ja projektin tärkein voimavara ovat ihmiset. Onnistunut projekti on yhteistyön tulos, joka täyttää sille asetetut tavoitteet ja josta jokaiselle projektissa mukana olleelle henkilölle jää projektin päätyttyä hyvä fiilis.

Muista kuin IT -puolen projekteista löytyy tarkempaa tietoa työnäytteineen projektikohtaisilta sivuilta:

Comments are closed